ace fence

ul. Radiowa 30A

80-298 Gdańsk

POLSKA/POLAND

Telephone:  +48 58 342 30 50

Telephone:  +48 58 349 43 34

Fax:        +48 58 732 13 13

Mobile:     +48 510 588 274

ace@ogrodzenia-metalowe.com

Working hours:

Monday – Friday  8:00 – 17:00

NIP 957-07-60-853

Numer KRS: 0000204401

Kapitał zakładowy spółki: 50.000 zł

Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy